Fire Hjul biludlejning

Forretningsbetingelser

Ved leje af Fire Hjul udlejningsbiler accepterer du samtidig nedenstående forretningsbetingelser.
Læs dem derfor grundigt.

Generelle oplysninger
ZapBil A/S
Platinvej 3
6000 Kolding
Tlf.: 81880404
Mail: info@firehjul.dk
CVR: 35484248
Spar Nord: 9277 - 1910000604

Indgåelse af lejeaftale
Endelig aftale mellem dig (som kunde) og Fire Hjul anses for indgået, når din ordre er modtaget
hos Fire Hjul og bekræftet af Fire Hjul. Fire Hjul fremsender herefter snarest muligt en
ordrebekræftelse pr. e-mail indeholdende oplysninger om bl.a. ordrenummer, navn og adresse
samt en oversigt over de bestilte varer.
Fire Hjul Biludlejning forbeholder sig retten til at afvise enhver booking, alene ud fra Fire Hjuls
erfaringer med et område eller en adresse i relation til erfaringer med hærværksskader.
Du skal være fyldt 18 år for at indgå en lejeaftale med Fire Hjul. En aftale om leje er ugyldig, hvis
det skulle vise sig, at den er blevet indgået af et barn eller en person under 18 år.


Almene bestemmelser
Ved køb af lejebil hos Fire Hjul (herefter kaldet Udbyderen) accepterer køber (herefter kaldet
Kunden) nærværende forretningsbetingelser. De gældende forretningsbetingelser skal accepteres
af Kunden, før en aftale indgås mellem Udbyderen og Kunden. Accept sker ved afkrydsning under
betaling.
Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.


Accept af abonnementsbetingelser
Ved aktivering og indtastning af betalingskort oplysninger accepteres det, at Udbyderen kan trække
det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt.

Udbyderens ydelse
Der henvises til de aftale-specifikke vilkår og betingelser defineret som dækkende for det valgte
produkt. Herudover har Udbyderen ingen forpligtelser over for Kunden.


Identitet og betalingsansvar
Ved tilmelding hos Udbyderen tiltræder Kunden med korrekte oplysninger om identitet og
validitet samt sikrer, at oplysninger om Kunden er sandfærdige og korrekte.


Pris og betalingsbetingelser
Alle priserne er angivet i danske kroner (DKK) og er inkl. moms. Udbyderen forbeholder sig til
enhver tid retten til at justere prisen med to måneders varsel. Ændringer i valutakurser, afgifter,
forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Udbyderen kan justere
priserne, således at Udbyderen stilles uændret.


Kreditkort og betaling
Der kan kun betales med kreditkort (Visa, MasterCard og Dankort). Betalingen bliver trukket ved
accepteret booking. Kunden er selv ansvarlig for, at kortoplysninger er valide.
Ved kontant betaling opkræves altid kr. 4.000 i depositum. I udsatte områder jfr. Oplevede
hærværksskader opkræves kr. 10.000, som tilbagebetales efter 30 dage, såfremt ingen skader er
påført under lejeperioden.


Dataindsamling
Udbyderen indsamler løbende oplysninger om brugsadfærd, når Kunden og andre brugere
anvender Udbyderens webside eller software. Denne dataindsamling er anonym og anvendes med
det formål at optimere services og indretning af softwaren.


Misligholdelse
Ved forsinket betaling pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Efter 2. rykker påbegyndes
inddrivelse hos Collectia uden forudgående varsel. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen
overgives til advokat, vil advokaten eller Udbyderen kunne kræve yderligere inkassoomkostninger.


Ansvarsbegrænsning
Det er Kundens ansvar at informere Udbyderen ved ændring af: adresse, telefonnummer,
mailadresse og andre personlige oplysninger, der måtte være tilknyttet kontoen, og som har
relevans for betaling med mere.


Tavshedspligt og sikkerhed
Al data der indtastes i Udbyderens software, sker uden videre adgang for andre. Udbyderen
behandler således al data med tavshedspligt. Alle sider kører på SSL-krypterede websider (https).


Afbetilling
Annullering af bilreservation kan ske op til 48 timer før det aftalte afhentningstidspunkt. Ved
manglende afhentning eller for sent afbestilling opkræves et gebyr svarende til ét døgns leje.


Henvendelse til Udbyder
Åbningstider for telefonisk henvendelse:
Mandag til fredag Kl. 9:00 – 17:30
Weekend og helligdage Kl. 11:00 – 16:00
Telefonnummer +4581880404
E-mail info@Firehjul.dk

Vores aftaler inkluderer altid

  • Forsikring
  • Nye og driftsikre biler
  • Danmarks billigste priser
  • Aflevering 24 timer i døgnet
  • Intet depositum v. betaling med kreditkort